Notulen

Notulen

2021:
De algemene ledenvergadering heeft i.v.m. met de regels en beperkingen rondom het Covid-19 virus nog niet plaatsgevonden. Het bestuur heeft besloten om de vergadering uit te stellen totdat er weer in grotere groepen vergaderd mag worden. Is dit niet het geval, dan zal de vergadering online plaatsvinden. 

Wilt u graag de notulen van de algemene leden vergaderingen van afgelopen jaren doorlezen? Deze staan onder het beveiligde kopje ‘leden’. Hiervoor dient u een wachtwoord te hebben die u toegang geeft tot deze leden informatie pagina. Heeft u dit wachtwoord niet, of werkt uw wachtwoord niet, stuur dan een mail naar svennijboer@gmail.com.