Kantine

Toelichting bij de kantinedienst

Het is de bedoeling dat alle leden kantinedienst draaien. Ook dit jaar was het weer mogelijk deze diensten af te kopen voor een bedrag van € 25,– Een briefje hierover werd aan iedereen toegezonden. Voor deze kantinediensten wordt je 2 à 3 maal per seizoen ingedeeld. Alle kantineteams bestaan uit 5 à 6 leden, waarvan één lid de diensten coördineert.

Wat is je taak:

<   verkoop van: consumpties en/of consumptiekaarten, dag/week/maand- en groepskaarten, ballen
<   alle verkopen uitsluitend contant of per consumptiekaart
<   afwassen en afdrogen
<   voorraad aanvullen
<   aan het eind van de avond de kantine schoon en opgeruimd achterlaten.
<   kasgeld in de envelop doen en op het daarvoor bestemde adres afleveren.
<   kantine goed afsluiten
<   aan het eind van de week alles schoon afleveren voor de volgende dienst.

Het rooster

Als je het rooster bekijkt zul je zien dat er voor elke ploeg een naam onderstreept is. Deze onderstreepte persoon heeft die week de verantwoording voor het goed verlopen van de kantinediensten.Voordat de “dienstweek” begint ontvangt de “teamleider” uiterlijk op de woensdag een map, zodat er tijdig ingedeeld kan worden.

Klik hier om de rooster (.doc) te downloaden.

In die map zitten o.a.:

< een dienstrooster met vermelding van eventuele extra en/of vervallen diensten.

< een in te vullen weekschema dat in de kantine moet worden opgehangen.

De teamleider neemt contact op met de andere leden van de ploeg, om te overleggen wie welke dag voor zijn rekening neemt. Deze personen worden op de lijst ingevuld en de lijst wordt in de kantine opgehangen. Een kopie hiervan blijft in de map Zo snel als mogelijk is zorgt de teamleider ervoor dat de map met volledige inhoud bij de volgende teamleider afgegeven wordt. Uiterlijk zaterdag ontvangt de teamleider 6 kantinesleutels. Deze moeten dan ook aan het eind van de week weer verzameld zijn en doorgegeven aan de volgende teamleider.

Het is vanzelfsprekend, dat wanneer je in jouw dienstweek niet kunt, je zelf voor een vervanger zorgt, zodat een goede voortgang van de kantinedienst wel gewaarborgd blijft.

Nieuwe leden worden zoveel mogelijk aan het eind van het jaar of het volgende jaar ingeroosterd. Heb je kantinedienst, dan ben jij verantwoordelijk en kun je dus niet zelf gaan tennissen. De baanverlichting gaat om 23.00 uur uit!. De kantinedienst duurt tot plm. 23.15 uur. Bij echt onoverkomelijke problemen kun je contact opnemen met: Betty Vogelvanger, tel. 442614