Als correctie op eerdere bericht op deze website is de jaarvergadering dit jaar op 16 februari in het clubhuis. Agenda volgt via de mail.