Hallo Jongens en Meisjes!

2014 is weer achter de rug en binnenkort, dan is het voorjaar en kunnen we buiten een balletje slaan.

Afgelopen jaar zijn we verder gegaan met tenniskidz, dit lessysteem bevalt goed en daarom een vervolg. De oudste jeugdlessers gaan door met gele ballen, dit hebben ze goed onder controle. Hierdoor kunnen ze in activiteiten met de volwassenen mee spelen. De jongsten tennissen met rood, oranje en groen en ook hier zit progressie in.

Dit seizoen werden de lessen wederom verzorgd door continu-tennis en was Jasper Meinen dit jaar onze leraar, Robert Witte kon bij een andere tennisclub een volledige betrekking krijgen.

SchoolTennis:

We begonnen dit voorjaar, maart, met schooltennis voor de basischolen Heeg en later Hommerts, Oudega (swf) en Gaastmeer. Dit is een nieuw initiatief van de KNLTB voor basisscholen die een tennisprogramma willen organiseren op school.De gedachte hierachter is dat: tennis een belangrijke bijdrage levert aan de lichamelijke opvoeding en motorische scholing van het kind.De tennislessen werden gegeven in de gymzaal waar de school gebruik van maakt en Continu Tennis zorgt voor alle lesmaterialen. Door gebruik te maken van kindertennisrackets, speciale zachtere tennisballen kunnen de kinderen tijdens de gymlessen op een leuke wijze kennismaken met de tennissport.Een paar van het bestuur zijn wezen kijken, dit werd positief ervaren door de basischool. De laatste les werd op de tennisbaan gegeven , waarbij een bestuurslid aanwezig was. Deze zorgde voor wat lekkers erbij en gaf uitleg over onze tennisclub en deelde flyers uit.Door deze activiteit zijn er een paar nieuwe jeugdleden bij gekomen.

Jeugdtennisles:

In tegenstelling tot vorig jaar werd er op de maandagmiddag lesgegeven in 3 groepen. Dit, omdat aansluitend door volwassenen werd getraind en dit alles paste in 1 dag/avond.

Beginners groep: basisschool/onderbouw 8 kinderen.

Gevorderde groep: basisschool/bovenbouw en onderbouw middelbareschool 10 kinderen, waarbij 1 uit Hommerts en 1uit Oudega.

Bovenbouw middelbare school 4 kinderen trainden met eerste groep volwassenen.

Hierdoor werden onze georganiseerde activiteiten goed bezocht. Deze waren:

5 april:

Opening tennisbaan, met de jeugdleden erbij werd er leuk getennist.

1 mei:

Scholentoernooi.

De groepen 4,5,6,7 en 8 van beide basisscholen Heeg hadden een jeugdtoernooi. Dit was in aanwezigheid van Jasper een grootsucces, waarbij veel publiek (ouders, pakes en beppes) aanwezig was. De prijzen werden beschikbaar gesteld door onze tennisclub.

Helaas gingen de geplande activiteiten met Woudsend niet door. De reden hiervoor was:Weinig opgave en festiviteiten Woudsend, oa, opening watersportseizoen en sleepbootdagen.

6 juli:

Pannenkoektoernooi.

Stralend mooi weer en een grote opkomst, 17 kinderen, lekkere pannenkoeken, kortom;

Wederom een succes!!!!!!!!!!

7 september:

Een jeugd barbecue met spelactiviteiten, aansluitend met seniorleden tennissen. Dit werd door beide partijen voor herhaling vatbaar ervaren. De jeugd maakt op deze manier kennis met de seniorgroep.

Wintertenniscircuit:

Dit is nieuw:

Door tennisverenigingen van gemeente SWF.,van Heeg zit Gryt Piso in de organisatie, onderbegeleiding van Pro-Tennis, wordt gedurende de winterseizoen 2014/15 6 wedstrijdtjes georganiseerd in de Nomi-hal.

Er wordt ingedeeld naar leefdtijd, speelsterkte en ervaring. Er is een grote deelname en wordt als een succes ervaren. Helaas van onze jeugdleden doen er slechts 2 aan mee.

29 december:

Het jaarlijks terugkerend olieboltoernooi, deze keer bij Addie in de hal.Ook van Heeg slechts 1 jeugdlid aanwezig.

 

Nieuw dit jaar 2015:

Zowel, als bij de seniorleden, wordt dit jaar de tennisles verzorgd door Pro-tennis op de dinsdag, dit is echter nog in onderhandeling.

 

De planning van de activiteiten zijn dit jaar:

Dit is moeilijk te plannen,uiteraard gaan we zelf met onze jeugdleden activiteiten organiseren, maar de data hangt af van de activiteiten van Pro-tennis. Tijdens dit schrijven zijn we nog in onderhandeling, en kan ik geen uitspraak hierover doen. De insteek is dat Pro-tennis , welke ook les geeft in om liggende dorpen, activiteiten gaat organiseren met samenwerkingvan omliggende tennisclubs. De data volgen.

Wij willen tot slot iedereen, maar vooral onze jeugd, een sportief en gezellig seizoen wensen. Tot op de baan.

Groeten Boudewijn Nijboer en Gryt Piso, jeugdbestuur.