Algemene Informatie

Contributie

Elk nieuw lid betaalt eenmalig entreegeld. Elk jaar wordt de te betalen contributie vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende tennisjaar (kalenderjaar) schriftelijk aan de secretaris te worden medegedeeld. Zonder bericht wordt uw lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd!

Voor zeer jeugdigen (tot 8 jaar) bestaat de mogelijkheid om als aspirant één seizoen les te volgen zonder lid te hoeven worden van de vereniging (geen contributieplicht, daarna gewoon lidmaat-schap).

De contributie voor 2018 bedraagt:

Ledentarieven

A-junioren €25,00

B-junioren €25,00

Seniorlid €100,00

2e en 3e Seniorlid €90,00

Max per gezin €310,00

Actietarief 1e jaar €50,00 

 

Dagkaart €10,00

Weekkaart €27,00

Maandkaart €50,00

Groepskaart €30,00

 

 

Introductiekaarten

Als u iemand wilt introduceren in de tennissport c.q. onze tennisvereniging, dan kunt u maximaal twee keer per jaar een gratis pasje halen bij Betty Vogelvanger.