Algemene Informatie

Contributie

Elk nieuw lid betaalt eenmalig entreegeld. Elk jaar wordt de te betalen contributie vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende tennisjaar (kalenderjaar) schriftelijk aan de secretaris te worden medegedeeld. Zonder bericht wordt uw lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd!

Voor zeer jeugdigen (tot 8 jaar) bestaat de mogelijkheid om als aspirant één seizoen les te volgen zonder lid te hoeven worden van de vereniging (geen contributieplicht, na dit jaar zal er een gewoon lidmaatschap ingaan).

 

Contributie 2023

Ledentarieven (per 01-01-2023):

  • A-junioren €35,00
  • B-junioren €35,00
  • Seniorlid €120,00
  • 2e en 3e Seniorlid €110,00
  • Max. per gezin €330,00
  • Actietarief 1e jaar €60,00 

 

Dag-, week- en maandkaarten

Bij de VVV beleefwinkel in Heeg kunnen toegangskaarten gekocht worden voor een dag, week of maand toegang tot de tennisbanen. Deze kaarten dient u na het verstrijken van de einddatum weer in te leveren bij de VVV. De prijzen voor deze toegangskaarten zijn per persoon. 

  • Dagkaart €12,50
  • Weekkaart €29,50
  • Maandkaart €52,50

VVV beleefwinkel Heeg
Harinxmastrjitte 36
8621 BL
Heeg
Tel. 0515 – 442464